"Düşünmeden öğrenmek faydasızdır,öğrenmeden düşünmek tehlikelidir."

-Konfüçyus

Tez Savunma Öncesi

 • Akademisyenler ve Öğrenciler
 • Jüri Savunması Öncesi
 • Tez veya Makale Üzerinden Anlatım
 • Kavramların Öğrenilmesi
 • Birebir Analizlerin Tekrarlanması
 • Yorumlayabilmenin Sağlanması
 • Altyapının Oluşturulması

E-Eğitim

 • Yurtdışı veya Yurtiçi Katılımcılar
 • Skype Üzerinden Anlatım
 • İstatistik Analizleri
 • Ekonometri Analizleri
 • Program Uygulamaları
 • Örnek Çalışmalar
 • Analizlerin Tekrarlanması

Birebir / Grup Eğitimi

 • Tüm Katılımcılara Açık
 • Gruplarda En az 4-5 Katılımcı
 • Metodoloji Eğitimi
 • İstatistik Analizleri
 • Ekonometri Analizleri
 • Uygulamalı Eğitim
 • Literatür Taraması
TOP