Tüm Çalışmalarda Uygulanan Temel İlkeler

Danışmanlık hizmetinde sunulan analizlerin gerek metodolojisinde gerekse sonuçlarında tümüyle doğruluk ve netlik temel prensiptir. Burada çalışmanın üçüncü bir kişi, kurum veya kurul tarafından değerlendirilmesinde meydana gelebilecek ayrışmada danışmanın sorumluluğu tüm analizlerin doğruluğu ve uygun metodolojinin kullanılması noktasındadır, üçüncül değerlendirmelerde sorumluluk yoktur.

Literatür, içerik, metodoloji veya analiz danışmanlık hizmetlerinden hangisi veya hangileri alınırsa alınsın, kişilerin bilgileri üçüncü kişiler, kurumlar ile rızaları olmaksızın kesinlikle paylaşılmaz. Eş çalışma yapan en az iki kişilik gruplarda herhangi bir bireyin talebi, diğer(ler)inin onayı olmaksızın paylaşılmaz.

Çalışmaların herhangi bir şekilde ödül, kazanım veya itibar elde etmesi halinde, kişilerin rızası olmaksızın referans gösterilmez, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Burada danışmanın adının kullanılması, eş-yazar veya corresponding yazar olarak eklenmesi, teşekkür dipnotunun düşülmesi tamamen kişilerin rızasına bağlıdır.

Danışmanlık hizmeti alanların oluşturdukları veya adlarına oluşturulan veriseti, çalışma içerisinde kullandıkları anket, ölçek, metot, aksiyom, kuram vb. bilgileri kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve korunur.

Danışmanlık hizmeti her çalışma bazında farklılaşmaktadır, ücretler çalışmanın zorluğu, süresi ve yoğunluğu göz önüne belirlenir. Her çalışma belirli bir gruptadır ve bu grubun belirli bir fiyat aralığında alt ve üst eşikleri vardır. Dolayısıyla iki benzer çalışma (aynı gruptan) arasında adil olmayan bir ücret belirlemesi yapılmaz, alt ve üst eşik sınırlar içerisinde belirlenir.

Danışmanlık hizmetinde kullanılan en az birden fazla olan aşamalarda çalışmaların bütünleşik olarak sunulması esastır, kısmi veya eksik bilgi sunulmaz.

TOP