• Yapısal Eşitlik Modeli – Structural Equation Model
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi – Confirmatory Factor Analysis
 • Açıklayıcı Faktör Analizi – Explanatory Factor Analysis
 • Örtük Değişkenlerle Yol Analizi – Path Analysis with Latent Variables
 • Gözlenen Değişkenlerle Yol Analizi – Path Analysis with Observed Variables
 • Faktör Analizi – Factor Analysis
 • Yol Analizi – Path Analysis
 • Gelişim Eğrisi Analizi – Growth Curve Modeling
 • Çokdeğişkenli Normallik Testleri – Multivariate Normality Tests
 • Lojistik Bağlanım Modelleri – Logistic Regression
 • Tek Değişkenli veya Çok Değişkenli Denetimli Bağlanım – Univariate and multivariate censored regression
 • En Çok Olabilirlik Yöntemi ile Açıklayıcı Faktör Analizi – ML and MINRES exploratory factor analysis
 • Çoklu Gösterge Çoklu Nedensellik Testi – MIMIC

HEMEN BİR ÇALIŞMA BAŞLATMAK İÇİN

Kullanacağınız analizleri belirleyin.

Kendi çalışmanız için gereken analizleri belirleyin ve bir mail ile bunları bize iletin.

Bir çalışma planı hazırlansın.

İstediğiniz analizler ve süre kısıtınızı da göz önüne alarak bir çalışma planı hazırlayalım.
TOP