• Anket Analizi
 • Tanımlayıcı İstatistiklerin Tablolaştırılması (Descriptive Statistics)
 • Frekans Tablolarının Oluşturulması ve Grafikler (Frequencies Tables)
 • Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis)
 • Çapraz Tablolar (Crosstabs)
 • Ki-kare Testleri (Pearson Chi-square Test ve diğerleri)
 • Normal Dağılım Testleri (Kolmogorov-Smirnov; Shapiro-Wilk)
 • Bağımlı t Testi (Paired Sample t Test)
 • Bağımsız t Testi (Independent t Test)
 • Tek Yönlü Varyans Analizi ya da F-Testi (One-way ANOVA, F-Test)
 • Çoklu Varyans Analizi (MANOVA)
 • Kovaryans Analizi (Ancova)
 • Tekrarlı Ölçümler Anova (Repeated measures anova)
 • Korelasyon Analizi (Pearson, Spearman)
 • Parametrik Olmayan Testler
 • Faktör Analizi (Factor Analysis)
 • Ayırma Analizi (Discriminant Analysis)
 • Kümeleme Analizi (Cluster Analysis)
 • Tek Örneklem Testleri (Chi-square Test, Run Testi, Binomial)
 • İki veya Daha Fazla Bağımsız Örnek Testleri (Mann-whitney, Kruskal-wallis, Median)
 • İki veya Daha Fazla Bağımlı Örnek Testleri (Wilcoxon, Friedman,CochransQ, Marginal Homogeneity, Kendalls W)
 • Çok Değişkenli Normal Dağılım Testleri (Multivariate Normal Distribution Tests)
 • Çok Değişkenli Varyans Analizi (Multivariate Anova)
 • Çok Değişkenli Hipotez Testleri (Hypothesis Tests Analysis)
 • Kanonik Korelasyon Analizi (Canonical Correlation Analysis)
 • Yöneylem Araştırmaları
 • Kalite Kontrol Analizleri
 • Uyum İyiliği Testleri

HEMEN BİR ÇALIŞMA BAŞLATMAK İÇİN

Analizleri belirleyin.

Kendi çalışmanız için gereken analizleri belirleyin ve bir mail ile bunları bize iletin.

Bir çalışma planı hazırlansın.

İstediğiniz analizler ve süre kısıtınızı da göz önüne alarak bir çalışma planı hazırlayalım.
TOP