Sabit Etkiler ve Rassal Etkiler Modelleri – Fixed- and random-effects models

 • Bağımsız ve Özdeş Dağılımlı Panel Düzey Etkili Doğrusal Modeller – Linear model with panel-level effects and i.i.d. errors
 • Birinci Dereceden Ardışık Bağımlı Panel Düzey Etkili Doğrusal Modeller – Linear model with panel-level effects and AR(1) errors
 • Genelleştirilmiş En Küçük Kareler ve En Çok Olabilirlik Tahminleri – GLS and ML estimators
 • Robust ve Kümelenmiş Robust Standart Hatalar – Robust and cluster-robust standard errors

Model Kurulum Testleri – Specification tests

 • Hausmann Analizi – Hausman specification test
 • Rassal Etkiler için Breusch ve Pagan Lagrange Çarpanı Analizi- Breusch and Pagan Lagrange multiplier test for random effects

Doğrusal Dinamik Panel Veri Analizi – Linear dynamic panel-data estimators

 • Arellano-Bond Hesaplaması – Arellano–Bond estimator
 • Arellano Bover Hesaplaması – Arellano–Bover/Blundell–Bond system
 • Açık, Kapalı ve Gömülü Boşluklar – Opening, closing, and embedded gaps
 • Ardışık Bağımlı Hatalar – Serially correlated disturbances
 • Araç Değişkenlerde Tam Kontrol – Complete control over instrument list
 • Önceden Belirlenmiş Değişkenler – Predetermined variables
 • Aşırı Belirlenmiş Kısıtların Ardışık Bağımlılık Testi – Tests for autocorrelation and of overidentifying restrictions

Panel Bazında Düzeltilmiş Doğrusal Yatay Kesit Modeller Analizi –  Panel-corrected standard errors (PCSE) for linear cross-sectional models

İki Aşamalı En Küçük Kareler Panel Veri Analizi – Two-stage least-squares panel-data estimators

 • İki Aşamalı En Küçük Kareler Arasında Hesaplama – Between-2SLS estimator
 • İki Aşamalı En Küçük Kareler İçerisinde Hesaplama – Within-2SLS estimator
 • Balestra–Varadharajan–Krishnakumar Genelleştirilmiş İki Aşamalı En Küçük Kareler – Balestra–Varadharajan–Krishnakumar G2SLS estimator
 • Baltagi Hata Düzeltmeli İki Aşamalı En Küçük Kareler – Baltagi EC2SLS estimator

Çok Düzeyde melez Modeller – Multilevel mixed-effects models

Stokastik Frontier Modeller – Stochastic frontier models

 • Zamansal Değişmeyen Modeller – Time-invariant model
 • Zamansal Değişen Ayrışan Modeller – Time-varying decay model
 • Battese–Coelli Zaman Etkisinin Değişkenleştirilmesi –  Battese–Coelli parameterization of time effects
 • Teknik Etkinlik veya Teknik Etkinsizlik Hesaplaması – Estimates of technical efficiency and inefficiency

Özgün Düzeyde Etkili Ardışık Bağlanım Analizi – Regressors correlated with individual-level effects

 • Hausman–Taylor Araç Değişken Hesaplaması – Hausman–Taylor instrumental-variables estimators
 • Amemiya–MaCurdy Araç Değişken Hesaplaması – Amemiya–MaCurdy instrumental-variables estimators

Panel Veri Birim Kök Analizi – Panel-data unit-root tests

 • Im–Pesaran–Shin Panel Birim Kök Testi
 • Levin–Lin–Chu Panel Birim Kök Testi
 • Hadri Panel Birim Kök Testi
 • Breitung Panel Birim Kök Testi
 • Fisher-type Panel Birim Kök Testi
 • Harris–Tzavalis Panel Birim Kök Testi
 • Maddala-Wu Birim Kök Testi
 • Choi Birim Kök Testi

Panel Veri Eşbütünleşim Testleri

 • Kao Panel Eşbütünleşim Testi
 • Pedroni Panel Eşbütünleşim Testi
 • Maddalla-Wu Panel Eşbütünleşim Testi
 • Panel Hata Düzeltme Modelleri
 • Panel Granger Nedensellik Analizi

Panel Veri Özel Tablolar – Summary statistics and tabulations

 • Paneller Arasında ve İçinde Panel Veri Özet Tabloları – Statistics within and between panels
 • Panel Katılımlı Örüntünün Panel Veri Özet Tabloları – Pattern of panel participation

İkili, Kısıtlı Bağımlı Değişkenli  veya Sayım Bağımlı Rassal Etki Ardışık Bağlanım Modelleri – Random-effects regression for binary and count-dependent variables

 • Aralık Ardışık Bağlanım Modeli- Interval regression
 • Tobit
 • Probit
 • Lojistik Ardışık Bağlanım – Logistic regression
 • Tamamlayıcı LOG LOG Ardışık Bağlanım Modelleri – Complementary log-log regression
 • Gausssal Rassal Etkili Poission Ardışık Bağlanım Modeli – Poisson regression (Gaussian random-effects)
 • Gamma Rassal Etkili Poission Ardışık Bağlanım Modeli – Poisson regression (gamma random-effects)
 • Negatif Binomsal Ardışık Bağlanım – Negative binomial regression
 • Lineer Değişken Kısıtlı Modeller Analizi – Linear parameter constraints

İkili veya Sayım Bağımlı Koşullu Sabit Etki Ardışık Bağlanım Modelleri – Conditional fixed-effects regression for binary and count-dependent variables

 • Lojit Analizi – Logit regression
 • Poission Ardışık Bağlanım – Poisson regression
 • Negatif Binomsal Ardışık Bağlanım – Negative binomial regression

Swamy Rassal Katsayılarlı Ardışık Bağlanım Modelleri – Swamy’s random-coefficients regression

Lineer Modeller için Genelleştirilmiş Hesaplama Denklemleri – GEE estimation of generalized linear models (GLMs)

 • Altı Dağılım Ailesi – 6 distribution families
 • Dokuz Bağlam – 9 links
 • 7 correlation structures
 • Panel Bağımlı Probit Model Analizi – probit model with panel-correlation structure
 • Panel Bağımlı Poission Model Analizi – Poisson model with panel-correlation structure

Evrensel Küme Ağırlıklı Ardışık Bağlanım – Population-averaged regression

 • Tamamlayıcı LOG LOG Ardışık Bağlanım Modelleri – Complementary log-log regression
 • Logit Analizi
 • Negatif Binomsal Ardışık Bağlanım – Negative binomial regression
 • Poisson Analizi
 • Probit Analizi
 • Doğrusal Model Analizi – Linear models regression

 

HEMEN BİR ÇALIŞMA BAŞLATMAK İÇİN

Kullanacağınız analizleri belirleyin.

Kendi çalışmanız için gereken analizleri belirleyin ve bir mail ile bunları bize iletin.

Bir çalışma planı hazırlansın.

İstediğiniz analizler ve süre kısıtınızı da göz önüne alarak bir çalışma planı hazırlayalım.
TOP