Grafikler

 • Histogram Çizimi
 • Çizgi Grafiği
 • Dağılım Grafikleri
 • Kutu Grafikleri veya Mum Grafikleri – Boxplot
 • Simetri Dağılım Grafikleri – Symmetry plots
 • Kantil Dağılım grafikleri – Quantile plots
 • Kantil-Normal Grafikleri – Quantile–normal plots
 • Normal Olasılık Grafikleri – Normal probability plots
 • Olasılık Dağılım Grafikleri – Probability plots
 • Nokta Çizim Grafikleri – Dotplots
 • Dal-Yaprak Grafikleri – Steam and Leaf
 • Pasta Grafiği
 • Lowess Eğrisi Çizimi
 • Serpilme Çizimi – Scatterplot
 • Serpilme Matrix Çizimi – Scatterplot Matrix
 • Regresyon Fit Doğrusu Çizimi
 • Korelasyon Çizimi
 • Kısmi Korelasyon Çizimleri – Partial Correlations Graph
 • Ardışık Bağımlılık Frafikleri – Autocorrelation Graph
 • Kalıntıların Grafikleri – Residuals Graph
 • Normallik Grafikleri – Normality Graphs

Sağkalım Grafikleri – Survival plots

 • Kaplan–Meier Sağkalım Grafiği – Kaplan–Meier survival curves
 • Nelson–Aalen Birikimli Tehlike Grafiği – Nelson–Aalen cumulative hazard curves
 • Değişken Kurulumlu Sağkalım Grafikleri – Parametric fitted survival curves
 • Oransal Tehlike Tanı Grafikleri – Proportional hazard diagnostic curves

Süreç Kontrol Analizleri

 • Akış Grafiği – Run chart
 • Pareto Grafiği – Pareto chart
 • Neden ve Etki Diagramları – Cause-and-effect (fishbone) diagram
 • Değişken Kontrol Grafikleri – Variables control charts: XBar, R, S, XBar-R, XBar-S, I, MR, I-MR, I-MR-R/S, zone, Z-MR
 • Nitelik Kontrol Grafikleri – Attributes control charts: P, NP, C, U, P’, U’
 • Zamanla Ağırlıklandırılmış Kontrol Grafikleri – Time-weighted control charts: MA, EWMA, CUSUM
 • Çok Değişkenli Kontrol Grafikler – Multivariate control charts: T-squared, generalized variance, MEWMA
 • Nadir Vaka Kontrol Grafikleri – Rare event control charts: G, T
 • Özel Durum Testleri – Custom tests for special causes
 • Tarihsel Süreç Atlama Grafikleri –  Historical/shift-in-process charts
 • Box-Cox Dönüştürmesi – Box-Cox transformation
 • Johnson Dönüştürmesi – Johnson transformation
 • Süreç Kapasitesi – Process capability: normal, non-normal, attribute, batch
 • Çok Değişkenli Grafikler – Multi-Vari chart
 • Simetrik Grafikler – Symmetry plot
 • Tolerans Grafikleri – Tolerance intervals

 

 

HEMEN BİR ÇALIŞMA BAŞLATMAK İÇİN

Kullanacağınız analizleri belirleyin.

Kendi çalışmanız için gereken analizleri belirleyin ve bir mail ile bunları bize iletin.

Bir çalışma planı hazırlansın.

İstediğiniz analizler ve süre kısıtınızı da göz önüne alarak bir çalışma planı hazırlayalım.
TOP