İSTATİSTİK ve
EKONOMETRİ ANALİZ DANIŞMANLIĞI

Yüzlerce Analiz, Karmaşık Modeller

Güçlü Metodoloji, Eksiksiz Sonuçlar

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ,
BİLİMSEL MAKALELER, BİTİRME ÖDEVLERİ

Bütünleşik Analiz Danışmanlığı

UYGUN ANALİZLERİN BELİRLENMESİ, KESİN SONUÇLAR

EKONOMİ, FİNANS, İŞLETME, MUHASEBE,
BİYOİSTATİSTİK, PSİKOMETRİ

Model Kurma ve Model Tahmini

Metodolojinin Belirlenmesi, Verisetinin Derlenmesi

ANALİZ DÜNYASINA BİR ADIM ATIN

SAYILARIN ARKASINDAKİ HİKAYEYİ DİNLEYİN

Karmaşık analizleri, modelleri, uygulamaları basitleştirin

BİREBİR ve GRUP EĞİTİMLERİ, ÖZEL DERS İMKANLARI

Akademisyenler | Öğrenciler | Araştırmacılar

Analiz sonrasında birebir eğitimler.

PREV
NEXT

Myistatistik.com İstatistik ve Ekonometri Danışmanlığı nasıl bir hizmet sunuyor?

Myistatistik.com, istatistik ve ekonometri analizleri kullanan bilimsel çalışmalarda yöntemsel, programlama ve raporlama konularında gerekli desteği sağlamak için kurulmuş bir danışmanlık hizmetidir. Bu amaçla istatistik ve ekonometri literatüründe yer alan yüzlerce analiz STATA, Eviews, SPSS, LISREL, Minitab, R-Project ve RATS gibi kendi alanında öncü analiz programları ile yapılmaktadır.

Kimler yararlanabilir?

ÖĞRENCİLER

ÖĞRENCİLER

Araştırma, uygulama ve projelerinde istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri kullanan tüm öğrenciler

AKADEMİSYENLER

AKADEMİSYENLER

Bilimsel araştırma projesi, makale veya tez hazırlayan akademisyenler.

ARAŞTIRMACILAR

ARAŞTIRMACILAR

Pazar ve kamuoyu araştırmaları, sosyoloji ve psikoloji araştırmaları, bağımsız araştırma projeleri ve deneysel çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılar

SAĞLIK ÇALIŞANLARI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Biyoistatistik, psikometrik, genetik, biyoloji, kimya, biyokimya ve farmakoloji çalışmaları gerçekleştiren doktorlar, kimyagerler, biyologlar ve benzeri alanlarda çalışanlar.

EĞİTİMCİLER

EĞİTİMCİLER

İnsan kaynakları, verimlilik, eğitim süreçleri, etkinlik analizleri, öğrenme etkinliği ve pedagojik araştırmaları yapan uzmanlar, öğretmenler, eğitimciler.

FİNANS ÇALIŞANLARI

FİNANS ÇALIŞANLARI

Pazarlama, risk yönetimi, hisse senetleri, teknik analiz, getiri etkinliği, verimlilik, varlık fiyatlama modelleri, kredi yönetimi, sigorta risk analizi, fon yönetimi, muhasebe, operasyon, finansal danışmanlık yapan finansal sektör çalışanları.

YÖNETİCİLER

YÖNETİCİLER

Mali kontrol, bütçe planlama, işgücü verimliliği, yatırım araştırmaları ve danışmanlığı, iç kontrol, organizasyon yapısı, firma davranışlarını inceleyen yöneticiler.

BİLİŞİM SEKTÖRÜ

BİLİŞİM SEKTÖRÜ

Sosyal medya analizleri, tüketici davranışları ve pazarlama etkinliği, içerik verimliliği analizleri ile tüketici algısını ölçmek isteyen reklamcı, dijital medya ve yazılım sektörü çalışanları.

Nasıl gerçekleştiriliyor?"3" Önemli Aşama

Çalışmalarda bu aşamalardan biri veya herhangi ikisi, çalışmanın tüm süreçleri için gereksinim oluştuğu takdirde ise bütün aşamalar için destek verilmektedir. Çalışmanın orijinalliğine, zorluk derecesine ve kapsamına göre belirlenecek gerekli alt aşamalar çeşitlendirilebilmektedir ve desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi +

1.
Yöntembilim ve İçerik

Bu aşamada çalışma için kullanılacak örnek bilimsel makaleler, çalışmalar ve tezler derlenir ve bütünleşik bir şekilde yöntembilimi kurgulanır. Burada temel ölçüt çalışmanın eksenine uygun ve çeşitlendirilmiş bilimsel bir yöntembilim literatürü tabanını oluşturabilmektir.

2.
Veriseti ve Hipotez

Çalışmaların yok ise veriseti derlenmekte, var ise bu veriseti analize uygun formata dönüştürülmektedir ve hipotezler kurulmaktadır. Hipotez kısmında ise veriseti ve hedeler paralelinde araştırma soruları belirlenmektedir.

3.
Analiz ve Yorumlama

Çalışmaların en önemli aşamasıdır, uygun metodoloji doğrultusunda gerekli analizler STATA, SPSS, Eviews, LISREL, Minitab, R-Project veya RATS gibi yazılımlar ile yapılmakta, istenildiğinde bu analizlere yorumlamalar yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen Analizler

Tam Liste için Tıklayın +

Tanımlayıcı İstatistikler

Bu analizler tanımlayıcı istatistikler, t-testi, ANOVA, ANCOVA, Kruskal -Wallis, Mann-Whitney-U gibi daha pek çok temel analiz metodlarını içermektedir.
Tam Liste için Tıklayın +

Zaman Serisi Analizleri

Zaman serisi analizleri Augmented Dickey Fuller, Phillips Perron ve KPSS gibi birim kök testlerini, VAR, eşbütünleşim, hata düzeltme modeller ve Granger nedenselliği ile bir çok testi içermektedir.
Tam Liste için Tıklayın +

Yapay Öğrenme (Makine Öğrenmesi)

Panel veri analizlerinde Breitung, Pesaran Panel birim kök testleri, rassal ve sabit etki modelleri, Arellano Bond veya Bover, GMM ve daha pek çok yöntem yer almaktadır.
Tam Liste için Tıklayın +

Web Veri Derleyicileri (Scrapers)

Panel veri analizlerinde Breitung, Pesaran Panel birim kök testleri, rassal ve sabit etki modelleri, Arellano Bond veya Bover, GMM ve daha pek çok yöntem yer almaktadır.
Tam Liste için Tıklayın +

Anket Analizleri

Anket analizleri için kullanılan genel yöntemler geçerlilik, güvenilirlik testleri, ortalama, faktör ve regresyon analizlerini kapsamaktadır.
Tam Liste için Tıklayın +

Panel Veri Analizleri

Panel veri analizlerinde Breitung, Pesaran Panel birinci nesil ve ikinci nesil birim kök testleri, rassal ve sabit etki modelleri, Arellano Bond veya Bover, GMM ve daha pek çok yöntem yer almaktadır.
Tam Liste için Tıklayın +

Derin Öğrenme (Deep Learning)

Derin öğrenme, yapay zeka algoritmaları içerisinde çok katmanlı sinir ağları olarak bilinir ve çok yönlü uygulamaları yapılmaktadır.
Tam Liste için Tıklayın +

Veri Görselleştirme ve Grafik Tabanlı Analizler

Grafik tabanlı analizler grafiksel içerikli olan tüm veri analizlerini, Kontrol ve Pareto Chart, Regression fit, Lowess, Lorenz Eğrileri gibi analizleri kapsamaktadır.
Tam Liste için Tıklayın +

Yatay Kesit Analizleri

Bu analizler tanımlayıcı istatistikler, t-testi, ANOVA, ANCOVA, Kruskal -Wallis, Mann-Whitney-U gibi daha pek çok temel analiz metodlarını içermektedir.
Tam Liste için Tıklayın +

Yapısal Eşitlik Modelleri (Structural Equation Modelling)

Bu analizlerde yapısal eşitlik modelleri (YEM), çoklu gösterge çoklu nedensellik (MIMIC), doğrulayıcı faktör analizi gibi pek çok metodoloji yer almaktadır.
Tam Liste için Tıklayın +

Anlam Analizi (Semantic Analysis)

Bu analizlerde yapısal eşitlik modelleri (YEM), çoklu gösterge çoklu nedensellik (MIMIC), doğrulayıcı faktör analizi gibi pek çok metodoloji yer almaktadır.
Tam Liste için Tıklayın +

Diğer Analizler

Bu analizlerde Fourier, DSGE ve CGE Modelleri, Bayesian İstatistik Modelleri, çoklu gösterge çoklu nedensellik (MIMIC) yöntemleri yer almaktadır.
"Kanıtların yokluğu, yokluğun kanıtı değildir". - Carl Sagan
TOP